Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer er:

Formand Peter Petersen

Næstformand Jørgen Jensen

Kasserer Kurt Johansen

Bestyrelsesmedlem Hans Christiansen

Sekretær Lil Eggert