Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer er:

Formand: Peter Petersen

Næstformand: Ole Holm

Kasserer: Kurt Johansen

Bestyrelsesmedlem: Hans Christiansen

Sekretær: Kirsten Bech

Bemærk at næste generalforsamling vil blive afholdt inden udgangen af marts 2025